Magija broja 7 na engleskom

Magija broja 7

Pročitala sam negde da kada se nekome kaže da zamisli broj od 1 do 7, većina ljudi će se odlučiti za broj 7.
Da li  znate šta se sve vezuje sa brojem 7 i to, naravno, na engleskom?


– Sedam svetskih čuda antičkog sveta

– Great Pyramid of Giza
– Hanging Gardens of Babylon
– Statue of Zeus at Olympia
– Temple of Artemis at Ephesus
– Mausoleum of Maussollos at Halicarnassus
– Colossus of Rhodes
– Lighthouse of Alexandria

 

– 7 duginih boja

Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo and Violet

– 7 kontinenata
– Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North America, South America

– 7 okeana

– Arctic Ocean, Antarctic Ocean, Indian Ocean, North Pacific Ocean, South Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean

Pogledajte sličicu, tu imamo 7 najvažnijih ljudskih vrlina. Nasuprot njima imamo

– 7 smrtnih grehova

– pride, envy, gluttony, lust, anger, covetousness, sloth

Preuzeto sa sajta: http://abc.amarilisonline.com