Koliko jezika govorite?

Evropski dan jezika, ustanovljen u Savetu Evrope (SE), obeležava se 26. septembra radi skretanja pažnje javnosti na lingvističko bogatstvo starog kontinenta, kao i na potrebu učenja stranih jezika, kako bi se u većoj meri cenila vrednost i prednosti različitih kultura.

 

Evropski dan jezika ustanovljen je tokom Evropske godine jezika 2001. godine i od tada se redovno obeležava u 47 država članica SE, među kojima je i Srbija, sa željom da ohrabri 800 miliona Evropljana da uče više jezika, kao i da upozori javnost o važnosti učenja jezika radi povećanja stepena plurilingvalizma i međukulturološkog razumevanja.

U Evropi postoji više od 220 autohtonih jezika, što čini oko tri odsto od ukupnog broja jezika na svetu. U svetu se govori 6.000 do 7.000 jezika, dok se na primer na teritoriji Rusije, gde živi 148 miliona stanovnika, govori daleko najveći broj jezika – od 130 do 200, u zavisnosti od kriterijuma.

U većini država u Evropi postoje i regionalni ili manjinski jezici, od kojih su neki dobili i status službenog jezika. Zbog priliva migranata i izbeglica, Evropa je postala multilingvistička, pa se tako u samom Londonu govori oko 300 jezika – arapski, turski, kurdski, berberski, hindu, pendžabski …

Mnogi Evropljani govore samo jedan jezik, ali činjenica je i da najmanje jedna polovina svetskog stanovništva govori dva ili više jezika.

Dvojezičnost omogućava lakše učenje dodatnih jezika, poboljšava razmišljanje i pojačava kontakte sa drugim ljudima i njihovim kulturama, a omogućava i povoljniji ekonomski položaj, jer su ljudima koji govore nekoliko jezika poslovi dostupniji, a kompanije u kojima se govori više jezika su konkurentnije na tržištu.

Savet Evrope želi da promoviše bogatu jezičku i kulturološku raznolikost Evrope koja se mora sačuvati i pojačati, pa ohrabruje učenje jezika u školama ili izvan njih, tokom celog života, bilo da se radi o studiranju, potrebama profesije, mobilnosti, ili zbog zadovoljstva i razmene mišljenja.

U Srbiji, prema podacima Privredne komore Srbije, postoji 1.000 do 1.500 škola stranih jezika, od kojih je jedna trećina u Beogradu, i u tim ustanovama uvodi se nastava u skladu sa evropskim standardima.                                                                               Izvor: Tanjug