Cambridge ispiti

 

 • Kembridž ESOL ispiti iz engleskog jezika

  Međunarodno priznate kvalifikacije

  Kembridž ispiti iz engleskog jezika obuhvataju razne vrste sertifikata i diploma,a koncipirani su tako da izlaze u susret potrebama polaznika svih uzrasta i nivoa znanja.
  Prvi Kembridž ispiti održani su 1913. godine, a ovaj program je prvi put uveden u našu zemlju 1991. godine. Od tada se više od 15 000 kandidata prijavilo za polaganje ovih ispita.
  Ispite možete da polažete  u više različitih termina u toku godine, u nekom od centara Britanskog saveta (Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Somboru, Kragujevcu, Nišu).

 • YLE (Cambridge Young Learners English Test)

  Testovi engleskog jezika za decu najmlađeg uzrasta

  Ovi testovi posebno su osmišljeni za decu između 7 i 12 godina.
  Ovaj test polaže više od 310 000 najmlađih u oko 55 zemalja širom sveta. Postoji tri nivoa testova:

  • Starters
  • Movers
  • Flyers

  Zašto polagati YLE ispit?
  Ovi testovi omogućuju prijatno upoznavanje sa polaganjem javnih ispita i istraživanja pokazuju da motivišu decu. Njihov cilj je da:

  • jednostavna upotreba jezika
  • provera znanja precizno i prijatno
  • prezentuju pozitivno iskustvo internacionalnih testova
  • promovišu i ohrabre efektivno učenje i podučavanje

  Ovi testovi mogu biti kamen temeljac za ostale ESOL ispite. Kao najviši stepe, Flyers testovi su skoro jednaki KET ispitu. Mogu koristiti kao put ka KET ili PET ispitu, kako kandidati odrastaju.

  Šta uključuje YLE test?

  • Čitanje i pisanje (20, 30 i 40 minuta)
  • Govor (5-10 minuta)
  • Slušanje (20-25 minuta)

  Ne postoje ocene. Svako dete koje prisustvuje na sve tri dela ispita dobija Diplomu.

 • KET (Key English Test)

  Početni nivo

  KET je prvi nivo Kembridž ispita i njm se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika.

  Da li poznajete osnove engleskog? Možete li da razumete jednostavne tekstove? Možete li da učestvujete u jednostavnoj konverzaciji? Možete li da razumete kratke poruke i jednostavne direkcije? Ako možete, onda je KET ispit za vas.
  KET polaže više od 40 000 ljudi svake godine u više od 60 zemalja.

  Zašto polagati KET?

  KET se bazira na jeziku koji se koristi u realnim situacijama i uključuje osnovno poznavanje čitanja, pisanja, slušanja i govora. Pomaže razvoj praktične primene engleskog jezika koje mogu poslužiti prilikom putovanja, učenja ili rada u zemljama engleskog govornog područja.

  Iako je KET ispit osnovnog poznavanja jezika, pomaže vam da proverite svoje znanje ili nedostatke. Možete da planirate dalje učenje ili da polažete PET ili ostaleCambridge ESOL ispite.

  Ako uspešno položite ispit, dobijate University of Cambridge ESOL Examinations sertifikat.

  Šta KET ispit uključuje?

  KET ispit se sastoji iz tri dela:

  Čitanje i pisanje (70 minuta)
  Slušanje (30 minuta)
  Govor (8-10 minuta)

  Svaki od kontrolnih listova upućuje se na Cambridge gde se ocenjuje, sem Testa Govora, koji obrađuju dva lokalna ispitivača koji direktno ispituju kandidate.

  Uspešni kandidati dobijaju sertifikate s ocenama «položio/la» i «položio/la s izuzetnim uspehom».

 • PET (Preliminary English Test)

  Niži srednji nivo

  PET je drugi nivo Cambridge ESOL ispita.
  Ako možete da se snalazite  sa svakodnevnim pisanim i govornim engleskim jezikom ( npr. da čitate jednostavne tekstove i članke, pišete jednostavna privatna pisma, pravite beleške tokom sastanaka) onda je ovo ispit za vas.

  PET polaže više od 80 000 ljudi svake godine u više od 80 zemalja širom sveta i predstavlja kvalifikaciju ukoliko želite da radite ili studirate u inostranstvu ili ostvarite karijeru u internacionalnom poslovanju. Takođe je korisna priprema za ispite višeg nivoa znanja, kao što su FCE, CAE i CPE ispiti.

  Zašto polagati PET?

  Spremanje za polaganje PET ispita je popularan način da unapredite znanje iz engleskog jezika i koristite ga u različitim kontekstima. PET pokriva četiri osnovne baze jezika- čitanje, pisanje, slušanje i govor, koristeći materijal iz realnog svakodnevnog života. Obezbeđuje uvid u praktične veštine i
  pokazuje mogućnost snalaženja u sekretarskom ili menadžerskom poslu i u mnogim privrednim granama, kao što je turizam gde je kontakt na engleskom neophodan.

  Ako uspešno položite ispit, dobijate University of Cambridge ESOL Examinations sertifikat. Sertifikat priznaju poslodavci u mnogim zemljama, kao i univerziteti kao početnu kvalifikaciju iz engleskog jezika.

  Šta PET ispit uključuje?

  PET se sastoji iz tri dela:

  • Čitanje i pisanje (90 minuta)
  • Slušanje (30 minuta)
  • Govor (oko 11 minuta)

  Svaki od kontrolnih listova upućuje se na Cambridge gde se ocenjuje, sem Testa Govora, koji obrađuju dva lokalna ispitivača koji direktno ispituju kandidate.

  Uspešni kandidati dobijaju sertifikate s ocenama «položio/la» i «položio/la s izuzetnim uspehom».

 • FCE (First Certificate in English)

  Viši srednji nivo

  Izaberite FCE ispit ukoliko je vaše znanje uz engleskog jezika
  adekvatno za primenu u svakodnevnim okolnostima, uključujući posao i studiranje.

  Da biste bili uspešni, morate imati bogat rečnik i biti u stanju da definišete argument i koristite adekvatni stil komunikacije u zavisnosti od situacije. Takođe, morate pokazati poznavanje konvencija ljubaznosti i stepena formalnosti kada se pojave u komunikaciji.

  FCE ispit polaže više od 270 000 ljudi u više od 100 zemalja širom sveta.

  Zašto polagati FCE ispit?

  FCE je idealan ukoliko želite da radite ili studirate u inostranstvu ili ostvarite karijeru koja zahteva poznavanje jezika (npr. biznis, medicina, tehnologija).
  FCE pokazuje poznavanje praktičnih veština i mogućnost snalaženja u sekretarskom ili menadžerskom poslu i u mnogim privrednim granama, i posebno turizmu, gde je kontakt na engleskom neophodan. Uspešni kandidati pokazuju sposobnost da se snalaze sa pisanim dokumentima i telefonskim razgovorima i nekim neakademskim kursevima i jednostavnim knjigama i člancima.

  FCE je, takođe, uspešna priprema ukoliko se spremate za polaganje viših nivoa ESOL ispita.

  Ako uspešno položite ispit, dobijate University of Cambridge ESOL Examinations sertifikat. Sertifikat priznaju poslodavci u i univerziteti kao širom sveta.

  Šta FCE ispit uključuje?

  • Čitanje (75 minuta)
  • Pisanje (90 minuta)
  • Engleski u praksi (75 minuta)
  • Slušanje (40 minuta)
  • Govor (14 minuta)

  Uspešni kandidati dobijaju sertifikat sa ocenama A, B i C.

 • Detaljnije o ostalim ESOL ispitima:

  CAE (Certificate in Advanced English) – Viši prvi nivo
  CPE (Certificate of Proficiency in English) – Viši drugi nivo
  BEC (Business English Certificates) – Poslovni engleski
  CELS (Certificate in English Language Skills)
  TKT (Teaching KnowledgeEnglish)

  možete da saznate na sajtu Kembridža.

  www.CambridgeESOL.org