Teaching Unplugged, 16. decembar 2012, Britanski savet Beograd

Sanja Čonjagić održala je seminar ‘Teaching Unplugged’ kojim je svojim kolegama želela da podeli iskustva stečena letos na desetodnevnom kursu u Devonu sa Markom Andrewsom  i Lukom Meddingsom. U prvom delu seminara, pedesetak profesora engleskog upoznalo se sa osnovama ovog pristupa jezičkom podučavanju. Drugi deo seminara bio je radionički i učesnici su u praksi imali priliku da primene neke od aktivnosti koje su predstavljene u istoimenoj knjizi autora Scotta Thornberyja i Luka Meddingsa. Više o ovom inovativnom metodu, možete pogledati ovde: http://www.teachingenglish.org.uk/seminars/20-steps-teaching-unplugged