Sastanak u Lendavi, 1-2.06. 2013, Slovenija

Predstavnici pet asocijacija (IATEFL Slovenia, HUPE Hrvatska, IATEFL Hungary, TETA Tuzla i ELTA Srbija) sastali su se u Lendavi kako bi započeli saradnju koja bi bila mnogo šira od formalne, kakvu trenutno imaju. Naime, ove asocijacije već godinama imaju ugovore o partnerstvu i šalju svoje predstavnike na konferencije, bivaju pozivani kao predavači, razmenjuju članke, ali zajednički je osećaj da zajedno može mnogo više da se radi po pitanju saradnje profesora, usavršavanja, kao i susreta i zajedničkih projekata naših đaka. Predstavnik ELTA Srbije na ovom skupu bila je Sanja Čonjagić, direktor našeg centra, koja je četiri godine bila zadužena za medjunarodnu saradnju u ELTA-i.