Završni ispit – nemački A1, 10. februar 2014, Šabac

Grupa naših polaznika početnog kursa nemačkog jezika, danas je uspešno položila svoj završni ispit. Većina ovih đaka odlazi u Austriju ili Nemačku, pa će još jednu proveru znanja imati u Goete institutu da bi dobili međunarodno priznate sertifikate. Pripremni kursevi koje sprovodimo u školi odlična su priprema za te ispite i osnova za dalju jezičku nadogradnju. Nove grupe počele su sa radom u januaru, a uskoro će biti formirana još jedna. Podsećamo, akcija “dovedi prijatelja i oboje ostvarite popust od 50% na jedan mesec učenja” još uvek traje! Više informacija o kursu možete naći na našoj stranici o nemačkom jeziku.