Prezentacija SOL-a, 23. februar 2014, Tuzla

Kao koordinator jezičkog centra SOL, Sanja Čonjagić posetila je i dve škole u Tuzlanskom kantonu koje su zainteresovane da vode svoje učenike u Englesku: “Saradnju sa školama u Tuzli uspostavila sam prošle godine, kada sam prisustvovala konferenciji profesora engleskog jezika, organizovanu od strane udruženja TETA. Kolege iz Bosne su tada prvi put organizovali taj skup i uspeli da okupe profesore iz celog regiona. Naravno, SOL, kao centar koji nudi kurseve za mlade iz centralne i jugoistočne Evrope, predstavio je svoje programe i naišao na veliko interesovanje, tako da ćemo ove godine, pored dvadesetak škola iz Srbije, imati i grupe đaka iz Bosne. Nadam se da će neki od njih boraviti u Devonu sa đacima Premiera!” Pored zajedničkog odlaska u Englesku, u planu je i međugranična saradnja škola iz Tuzle, Osijeka i našeg centra o čemu ćemo vas obaveštavati u narednom periodu…