Cambridge Day, 12. april 2014, Beograd

Direktorka našeg Centra, Sanja Čonjagić, kao i profesorka, Ivana Marković, prisustvovale su i ovogodišnjem Danu Kembridža. Predavanja su bila posvećena veštinama učenja pravopisa za sve uzraste metodom phonics, komunikativnom pristupu u obrazovanju učenika tinejdžerskog uzrasta, kao i pripremi za Cambridge English ispite. Predavači su bili: Keren Eliot (Karen Elliott), Nik Bilbro (Nick Bilbrough) i Bob Obi (Bob Obee).  Naš Centar priprema polaznike za polaganje tih prestižnih međunarodnih ispita i izuzetno je važno da predavači budu upućeni u sve novine i izmene. Više o tome, možete naći na ovim stranicama: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/exam-update-for-2015/