Žurka za kraj školske godine, jun 2014, Šabac

Naravno, školsku godinu nismo mogli da zaokružimo bez završne žurke za naše odrasle polaznike!