Radionica za nastavnike engleskog jezika sa Jeanne Perrett, 24. januar 2015, Beograd

Nasi profesori bili su 24. januara na sjajnom seminaru koji je organizovao English Book. Jeanne Perrett predstavila je The Three Ps:Puppets, Plays and Paying attention. Kako možemo podstaći naše mlade učenike da se fokusiraju? Neka deca su sama po sebi skoncentrisana, ostalima je potrebna pomoć i ohrabrenje da razumeju ono što uče. Koristeći lutke i jednostavne glumačke komade u učionici pomaže njhovim jezičkim veštinama iutiče na povećanje opsega pažnje, koji je veoam važna životna veština