Premier Kids Playschool, februar 2015, Šabac

Novi program u okviru naše škole: englesko zabavište za decu od 3-6 godina!
Učenje jezika kroz glumu, pesmice, muziku, uz kreativno stvaralaštvo, sportić, zumbu…Sa decom rade profesori engleskog i vaspitači, kao i profesori likovne umetnosti i sportski stručnjaci. Pored komunikativnih, deca na ovim časovima usvajaju i druge sposobnosti kao sto su logičko zaključivanje, fina motorika, koordinacija pokreta, a razvijamo i radoznalost, koncentraciju, kreativnost i saradnju.