Novo u Premieru – Debatni klub

Razmišljaš! Imaš stav! Želiš da kažeš? Da učiš! Da razgovaraš sa drugima!

Dođi u DEBATNI KLUB PREMIER

 Zа tebe i sve one od 11 do 19 godina – evo pravog, cool, obrazovnog, provokativnog, tolerantnog, ali ne i smarajućeg mesta – DEBATNI KLUB PREMIER!

DEBATNI KLUB PREMIER predstavlja  stručnu i organizovanu  aktivnost  na principima britanskog parlamentarnog formata debate tokom које mladi raspravljaju argumentovano i tolerantno o temama za koje ne postoji saglasnost. Kroz debatu se razvija kritičko mišljenje; uči se zanimljivo i novo, a bitno za školsko gradivo- u sklopu školskog  plana i programa; stvara se  stav prema nekom delu stvarnosti; uči se argumentovana odbrana mišljenja; razvijaju se komunikacijske veštine; vežba se javni nastup. Članovi DEBATNOG KLUBA PREMIER učestvuju na raznim debatnim turnirima, kampovima i seminarima u zemlji i inostranstvu.

Budi svoj, budi IN –  budi član DEBATNOG KLUBA PREMIER

DEBATNI KLUB PREMIER će svake nedelje, za debatare održavati edukativne radionice na srpskom i engleskom jeziku(po izboru) i treniraće ih za uspešnije savladavanje školskih obaveza, kao i za nastupe na  domaćim i međunarodnim debatnim turnirima.Radionice će se organizovati na osnovu uzrasta, interesovanja i nivoa znanja članova i održavaće se dva puta sedmično.

Radionice će držati stručni tim: Blagoje Josipović prof.sociologije i profesori engleskog jezika.

Dođi na besplatne prezentacione debate:

-subota 25.april 2015.god./ 12.00 časova

-subota 02.maj 2015.god./ 12.00.časova

                                                          -subota 09.maj 2015.god./ 12.00 časova

DEBATNI KLUB PREMIER / PREMIER – CENTAR ZA OBRAZOVANJE, Cara Dušana 40/prvi sprat/ Šabac

Sve informacije možete dobiti kontaktima: tel: 015 / 354 441; e-mail: info@premier-centar.com
Čekamo vas na upoznavanju!