Poseta školi Alfabet, 11. novembar 2015, Novi Sad

Kada škole imaju slogane ‘Premier – više od škole’ i ‘Alfabet – škola koja se voli’, može da se nasluti da imaju slične pristupe poslu, energije koje se podudaraju i ideje koje se umnožavaju. Tada se i poznanstva lako pretoče u prijateljstva, a saradnja biva proširena na zajedničke projekte u cilju ostvarenja želje da kreativnost i inventivnost budu vodilje. Učenjem i razmenom iskustava postajemo bolji, uspešniji i motivisani da inspirišmo druge.
Hvala našim dragim Alfabetancima na divnom danu, vidimo se u Šapcu 🙂