6. Ketnet konferencija, 27-28. maj 2016, Priština

Direktorka naše škole, Sanja Čonjagić, bila je predavač na konferenciji Ket net u Prištini gde je održala radionicu o upotrebi video materijala u cilju unapređenja jezičkih veština. Utisci su sjajni, konferencija je okupila mnogo mladih, većinom studenata, koji su izlagali projekte na kojima su u toku godine bili angažovani. Teme su obuhvatale tradiciju, kulturu, kao i prevazilaženje predrasuda, stereotipa i prihvatanje različitosti.