Gošća iz Engleske, 20. maj 2016, Šabac

Zahvaljujući saradnji koju naša škola ima sa organizacijom SOL iz Velike Britanije, naši đaci povremeno vežbaju i usavršavaju engleski sa profesorima koji su izvorni govornici. Ovih dana ugostili smo Kirsty Bowie, koja je jedan od predavača na ELTA konferenciji, pa je posetila i Premier. Uživali smo ćaskajući s njom, saznali mnoge zanimljivosti vezane za jezik, dijalekte, slang, osetili se važnim kada je pohvalila naše znanje!