SOL, jul 2016, Devon i London

U organizaciji Udruženja nastavnika i učenika engleskog jezika SOL Srbija, grupa đaka naše škole provela je dve nedelje u Engleskoj. Deca su boravila u porodicama domaćina, sa ciljem da se upoznaju sa njihovom svakodnevicom i načinom života. Dinamičan program, zadaci na izletima, razgovori sa meštanima, doprineli su ne samo unapređenju jezičkih veština i dobijanju samopouzdanja u korišćenju engleskog, već i upoznavanju sa kulturom i specifičnostima toga dela Engleske.