Pilgrims seminar, 3. decembar 2016, Novi Sad

Mojca Belak, predavač jednog od vodećih centara za profesionalno usavršavanje nastavnika, Pilgrims iz Velike Britanije, održala je sjajan seminar u Novom Sadu. Božica Cvjetković Sarić, predstavnik Pilgrimsa za Srbiju, predstavila nam je mogućnosti prijavljivanja za učešće u ovim programima preko Erasmus plusa, koji će od sledeće godine biti dostupni i za nastavnike iz Srbije.