Moderne tehnologije u obrazovanju, 11. februar 2017, Beograd

Kao škola, trudimo se da idemo u korak s vremenom i potrebama savremenih đaka. Upravo je to bio razlog naše posete sajmu i konferenciji Britanskog saveta ‚Moderne tehnologije u obrazovanju gde smo se upoznali sa najsavremenijim nastavnim sredstvima i uverili da mnoge stvari, koje imaju prizvuk futurističkog, zapravo postaju naša svakodnevica i neophodnost!