Letnji kursevi, jul-avgust 2017, Šabac

U pripremi su letnji intenzivni kursevi engleskog i nemačkog jezika:

grupni ili individualni

kursevi prilagođeni potrebama polaznika, tailor made kursevi

kursevi osnovnih fraza i izraza koje će vam pomoći da se snađete u stranoj zemlji

pripreme za međunarodne ispite

kursevi konverzacije