Zeleni engleski u Velikom parku, 25. april 2018, Šabac

Ova radionica sadrži nekoliko aktivnosti sa ciljem da se deca povežu sa prirodom, vode računa o okolini, uočavaju stvari oko sebe i razviju različite osete (miris, dodir)

1 Deca odaberu predmet koji nađu u parku (listić, grančica, cvet, kamen,…), stanu u krug i stave ruke iza leđa. Uzmemo njihove odabrane predmete, pomešamo ih i svakom detetu damo po jedan u ruku. Ne gledajući, treba da opišu šta im je u ruci i kažu da li je to njihov predmet. Ako jeste, izlaze iz kruga, a preostala deca nastavljaju sve dok ne dođu do svog predmeta

2 Podelimo ih u parove, jednom vežemo oči, a drugi ga vodi do drveta po izboru. Dete vezanih očiju opipava drvo nastojeći da uoči osobenosti. Par ga odvede kod fontane, skine povez, a dete pokušava da prepozna svoje drvo

3 Ponovo u parovima, damo im kartice sa suprotnostima (veliko-malo, debelo-tanko, hrapavo-glatko,…) i oni imaju zadatak da nam donesu iz parka neke predmete koji odgovaraju opisima

4 Pripremimo kartončiće sa lepljivom trakom na koje oni treba da nalepe listiće i cvetiće kako bi kreirali razglednicu