Još jedan seminar u Britanskom savetu 10. jun 2008.

“Role plays” – bila je tema četvrtog seminara koji je Sanja Čonjagić održala ove školske godine u Britanskom savetu. Tematski, seminari su vezani za iskustvo stečeno na stručnom usavršavanju u Irskoj (Teacher Development Refresher Course, Dublin School of English).
Kao predavač, Sanja u svom radu nastoji da primenjuje najsavremenije metode i tehnike, kao i da svoja zapažanja i saznanja deli sa kolegama. Za jesen, priprema nove radionice i seminare koje planira da održi kolegama, ne samo u mačvanskoj regiji (gde je angažovana kao koordinator ELTA-e), već i šire po Srbiji, Bosni i Crnoj Gori.