Čas u Muzeju Mart 2010, Šabac

Najmlađi polaznici našeg Centra imali su priliku da svoja saznanja o životinjama, na engleskom jeziku, primene u okviru posete Izložbe prepariranih životinja u Narodnom muzeju.

Predavači Premiera koriste komunikativne metode trudeći se da i decu najmlađeg uzrasta osposobe da aktivno koriste jezik koji uče. Jedna od prilika da deca osete svrhu učenja jezika bila je i ova poseta Muzeju gde su oni, samo na engleskom, opisivali izložene životinje, poredili ih, komentarisali i lepo se zabavili.