10. ELTA konferencija, 18-19. maj 2012, Beograd

Najveći događaj koji asocijacija predavača engleskog jezika organizuje u toku godine je – međunarodna konferencija koju profesori naše škole uvek s nestrpljenjem očekuju! Kao i sve prethodne na kojima smo učestvovali, i ova je okupila zvučna ELT imena iz celog sveta, nekoliko stotina profesora iz Srbije, ali i desetak drugih zemalja. Među plenarnim govornicima bili su Graham Hall, Jayme Adelson Goldstein, Sophie Ioannou Georgiu, Steve Oakes koji su izneli svoje viđenje na temu ’Teaching outside the box’.