Jagodina

Treća međunarodna konferencija, pod nazivom ’Teaching English to Young Learners: Integrating Culture and Language Teaching’, održana je na Pedagoškom fakultetu u Jagodini. Konferencija je okupila jezičke stručnjake koji su plenarnim izlaganjima, ali i na brojnim radionicama podelili iskustva u radu sa najmlađim. Najviše pažnje izazvala su predavanja Marka Andrewsa i Nine Lauder koji umeju da prenesu svoj entuzijazam i energiju na učesnike. Među predavačima, bila je i profesor našeg Centra, Sanja Čonjagić koja je održala radionicu ‘To read or not to read’.