Kursevi

Osnivač škole, Sanja Čonjagić, je regionalni koordinator ELTA-e (English language Teachers’ Association) za mačvanski region (http://www.elta.org.rs), kao i predstavnik jezičkih centara SOL Sharing One Language (www.sol.org.uk) i English in Action (www.englishinaction.com) iz Velike Britanije u Srbiji.

Škola stranih jezika Premier organizuje kurseve

  • engleskog
  • italijanskog
  • francuskog
  • španskog
  • nemačkog
  • japanskog

 

Šta god planirali da radite u budućnosti, sigurni smo da ćete znanjem bar jednog svetskog jezika steći prednost!
Naša škola nudi kurseve za sve uzraste i nivoe znanja. Pre nego što budete raspoređeni u odgovarajuću grupu, polažete inicijalni test koji nam je pokazatelj vašeg predznanja u odnosu na programe po kojima radimo.
Ukoliko vam je učenje stranog jezika nekada predstavljalo problem, mi smo se potrudili da, pažljivo izabranim programima i savremenim pristupom nastavi, to više ne bude! Koji god jezik izabrali, metode nastave su iste:

 • rad u malim grupama - obezbeđuje podjednako angažovanje svakog polaznika na času i omogućuje nastavniku da prati napredak svakog pojedinca;
 • zastupljenost svih segmenata jezika (čitanje, pisanje, slušanje, komunikacija) sa akcentom na konverzaciji - neminovno vodi ka aktivnom usvajanju gradiva
 • komunikacija sa pripadnicima naroda jezika koja se uči - gostima naše Škole koji uvek rado učestvuju u nastavi doprinoseći time njenom kvalitetu

Kursevi traju od 4 do 8 meseci, u zavisnosti od nedeljnog broja časova za koji se polaznici odluče (2×2 ili 3×2). Na kraju svakog kursa Škola obezbeđuje diplome na jeziku na kojem se polaže i, u saradnji sa Britanskim savetom, Gete Institutom, Italijanskim institutom za kulturu i Francuskim kulturnim centrom, pruža mogućnost svim svojim polaznicima da polažu i za neki od međunarodno priznatih sertifikata.