Kursevi za decu školskog uzrasta

Predavači Premiera redovno pohađaju seminare, konferencije i komercijalne prezentacije raznih izdavačkih kuća gde imaju priliku da čuju renomirane autore udžbenika i iskustva kolega vezano za korišćenje različitih nastavnih materijala. Na tržištu je prisutan veliki broj savremenih udžbenika i pratećih sadržaja, tako da u svom radu sa decom kombinujemo one koje se pokažu najzanimljivijim.

Poslednjih godina,  opredelili smo se za udžbenike izdavačke kuće Cambridge, Express Publishing i Macmillan  za sve uzraste dece jer podjednako razvijaju veštine govora, pisanja i čitanja, a odlična su priprema za sticanje međunarodnih sertifikata ovog prestižnog britanskog univerziteta. (Pogledaj YLE).

Mlađi osnovci rade po udžbenicima Smileys Express Publishing, koji je baziran na aktivnostima usklađenim sa principom višestrukih inteligencija (pomaže deci da na različite načine usvajaju jezik, u zavisnosti od individualno razvijenih inteligencija: logičko-matematička, lingvistička, kinestetička, interpersonalna, intrapersonalna, muzička, prostorna).

Deca ovog uzrasta bivaju raspoređena u grupe u zavisnosti od svog predznanja, talenta i uzrasta. Časovi su dinamični, a deca se, putem govornih vežbi, neprestano podstiču na aktivno usvajanje i primenjivanje znanja. Rad u malim grupama (5 do 8 polaznika) omogućuje predavaču da prati napredovanje svakog pojedinca. Stečeno znanje, roditeljima ponosno predstavljamo na priredbama i predstavama koje pripremamo za sve veće praznike. Pored jezičkih veština, deci proširujemo i kulturološka saznanja, obeležavamo sve veće praznike, organizujemo radionice, pozivamo goste…

Stariji osnovci koriste udžbenike Motivate, Macmillan English koji su tematski usklađeni sa njihovim interesovanjima i odlično su polazište za grupni rad i projekte iz različitih oblasti: muzika, istorija, nauka, geografija,…Važno je istaći da nam je udžbenik, bez obzira koliko dobar i savremen bio, samo osnova, a đaci su uvek u središtu: njihovo mišljenje o nekoj temi, razmena iskustava, ideje, stavljanje u nečiji položaj i zamišljanje situacije. Časovi su uvek dinamični, interaktivni, decu podstičemo da iznose svoj stav, istražuju, budu angažovani i na taj način usvajaju jezička znanja, ali i šire vidike, uče veštine komunikacije, saradnje i tolerancije.

Srednjoškolci rade po Eyes Open, Cambridge i njihovi časovi su puni diskusija, poređenja i sukobljavanja mišljenja, prezentacija, samostalnog istraživanja,…Često koristimo mobilne telefone (npr. za vreme vikenda slikaju ili snime zvuk i zadatak na času je da ustanovimo gde su bili, šta su radili, osmislimo i improvizujemo dijalog koji su vodili i sl), slušamo njihove omiljene pesme (analiziramo ne samo reči, već pričamo o osećanjima, osmišljavamo situaciju koja je prethodila nastanku pesme ili usledila, …), komentarišemo aktuelnosti, naravno, naši profesori prate sve što je važno našim tinejdžerima kako bi mogli da zadobiju njihovo poverenje, ali, s druge strane, da ih nauče da kritički gledaju na stvari, da razmišljaju i uvide razliku između dobrog i lošeg, cene vrednosti. Engleski jezik je u ovom uzrastu samo medij za sticanje mnogih važnih životnih veština.