Kursevi za odrasle

 

Polaznici koji imaju određeno predznanje polažu inicijalni test nakon kojeg bivaju raspoređeni u odgovarajuću grupu:

CEFR podela nivoa Opšti testovi Akademski testovi Profesionalni testovi
C2-usavršeno CPE-napredni nivo IELTS BULATS
C1-praktična efikasnost CAE-visoki nivo znanja IELTS BEC- napredni nivo /ILEC/ICFE
B2-napredno FCE-srednji nivo IELTS BEC -srednji nivo /ILEC/ICFE
B1- početni prag PET-početni nivo znanja IELTS BEC -osnovni nivo
A2- osnovno YLE- viši nivo / KET(key English test)
A1- probijanje YLE- srednji nivo
Pripremni nivo YLE- početnici

 

Udžbenici Face 2 Face http://www.cambridge.org/rs/elt/catalogue/subject/project/item404363/face2face/?site_locale=sr_RS , po kojima naši polaznici rade, koriste se u 153 zemlje sveta i odlična su priprema za sticanje međunarodno priznatih diploma. (Pogledaj Cambridge sertifikati).

Savremene metode nastave podrazumevaju interaktivan odnos predavača i polaznika što je osnova svakog časa i doprinosi aktivnom usvajanju jezika. Male grupe (5-10 polaznika) u potpunosti omogućuju održavanje dinamičnih časova na kojima su svi podjednako zastupljeni.

Kroz konverzaciju – dijaloge, rasprave, iznošenje stavova, suprotstavljanje mišljenja … usvaja se situacioni i funkcionalni jezik, ali i uči se “misli na engleskom”.

Polaznici na višem nivou rade po udžbeniku Univerziteta Cambridge New Progress to First Certificate, autor Leo Jones koji je ujedno i priprema za polaganje ispita FCE, odnosno nivo B2 po Evropskom standardu.

Pored kurseva, za odrasle polaznike organizujemo i tematske večeri i pub quiz programe gde, u neformalnoj, opuštenoj atmosferi imaju priliku da koriste znanje stečeno na časovima. uvek zajedno obeležavamo Novu godinu, Dan svetog Patrika, Dan zaljubljenih…lepo se zabavimo, upoznajemo, družimo, takmičimo, naravno – sve na engleskom!