Izbor škole

Kako odabrati školu?

Nakon što donesete odluku o početku učenja ili usavršavanja nekog stranog jezika, jako je važno odabrati dobru školu. Neke mogu da vas privuku sjajnom reklamom, druge savremeno opremljenim prostorom, treće cenom ili obećanjem da ćete naučiti jezik za 10 dana!

Evo nekoliko saveta koji mogu da vam pomognu prilikom izbora:

1. Posvetite dovoljno vremena izboru škole

Ovo je važno zbog toga što je današnji životni tempo veoma brz i primorava nas da donosimo brze, skoro impulsivne odluke, tako da se često povedemo za sjajnom reklamom na televiziji, bilbordom ili nekim prospektom koji smo dobili na ulici.
Preporučujemo Vam da ne „konzumirate“ na taj način i usluge škola stranih jezika. Lakomisleno doneta odluka o izboru škole lako može biti pogrešna, i po pravilu dovodi do razočarenja, kada posle odslušanog kursa izostanu željeni rezultati.

2. Upoznajte školu pre nego što pođete na kurs

Pokušajte da dobijete što veći broj informacija o školi za koju mislite da je vredna Vašeg vremena i novca. Saznajte koliko dugo škola postojikoliko je polaznika obučilakakve rezultate ostvaruju učenici te škole, na koji način je organizovana nastava, kako izgledaju prostorije škole i oprema koja se koristi.
Prvi izvor informacija će biti zaposleni u školi, ali probajte da dobijete i „drugo mišljenje“ od strane bivših i sadašnjih učenika ili nekih trećih izvora.

3. Cene

Cena kurseva stranih jezika je jedan od ključnih faktora pri izboru škole, naročito kada se ima u vidu kupovna moć građana Srbije. Kada upoređujete cene kurseva, obavezno obratite pažnju na fond časova i dinamiku (intenzitet) nastave. Pokušajte da nađete optimalnu ponudu – onu koja će Vam pružiti najveću vrednost za uloženi novac.
Dakle, ne pokušavajte da uštedite po svaku cenu, jer se lako može desiti da izgubite i vreme i novac u školi koja drži jeftine, ali nekvalitetne kurseve.
Sa druge strane, ne izlažite se ni nepotrebnom trošku, pošto visoka cena ne mora da znači i najviši kvalitet usluge.

4. Opremljenost

Svekupan izgled i funkcionalnost prostorija škole, kvalitet učila, posedovanje adekvatne audio-video i računarske opreme su parametri koji Vam mogu biti značajni, naročito ukoliko se dvoumite između više škola.

5. Predavači

Pre upisa škole ne možete znati ko će Vam biti predavač, ali pokušajte da saznate nešto i o nastavnom osoblju. Barem okvirno – koliko ima zaposlenih profesora, da li su u pitanju diplomirani filolozi, da li poseduju odgovarajuće međunarodne sertifikate, da li su boravili u zemlji čiji jezik podučavaju i sl. Jasno je koliko je značajna uloga profesora u procesu sticanja znanja.

6. Nastavni program i metode

Raspitajte se i u vezi sa nastavnim programom po kome će biti organizovan Vaš kurs. Najčešće su u pitanju programi koji kreiraju vodeći edukaciono-izdavački centri, ali to samo po sebi nije dovoljna garancija da će i kurs biti kvalitetan.
Način na koji će nastavni program biti sproveden zavisi od metoda i pristupa učenju i podučavanju pojedine škole. Naravno, značajan je i predavač, odnosno njegove kompetencije i sposobnost da uspešno primeni najadekvatnije metode, motiviše polaznike i obezbedi optimalno usvajanje o primenu jezičkih sadržaja.

7. Udžbenici i materijali

Pitanje udžbenika je usko vezano za nastavni program. Kvalitetan nastavni materijal je preduslov za uspešno učenje.
Proverite da li su udžbenici usklađeni sa standardom CEFR http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php što je izuzetno važno ukoliko želite da polažete za međunarodno priznate ispite.

8. Opšti utisak

Na kraju, veoma važna je i atmosfera koja vlada u školu i stepen zadovoljstva koji ste osetili tokom boravka u njoj. Tom subjektivnom osećaju doprinosi sve gore navedeno, ali i neki faktori poput ljubaznosti i predusretljivosti osoba sa kojima ste se susreli i komunicirali.

Naša škola organizuje javne časove i prezentacije na koje pozivamo sve vas koji nam se javite putem telefona ili mejla. To je prilika da upoznate naše predavače, vidite prostor i dobijete sve informacije o kursevima koje nudimo. Smatramo da je to veoma važno i uvek vas podstičemo da obiđete što više škola u gradu kako biste mogli da poredite ponude i donesete pravu odluku.